VIETMAP WP9100A

Dành cho DVD PIONEER. Bộ mở rộng tính năng dẫn đường VIETMAP WP9100A được lắp đặt trực tiếp với màn hình DVD của xe, lắp dặt dễ dàng, không cắt hoặc nối đấu dây hệ thống xe.

Hotline: 0983.83.0983
Chat Facebook
Gọi điện ngay